Cookies

Pokud uživatel prochází jednotlivé stránky této webové prezentace, mohou být pasivně shromažďovány určité informace (aniž by uživatel tyto informace poskytoval vědomně); k tomuto účelu jsou používány různé technologie a prostředky, například registrování IP adresy, soubory cookies, použití tagů a shromažďování údajů o procházení.

Přečtěte si dokument „Zásady Cookies“, který předkládá informace o „cookies“ a ostatních technologiích pro shromažďování údajů používaných na našem webu. Tento dokument také poskytuje informace o tom, jak zablokovat „cookies“ a ostatní mechanismy pro shromažďování údajů, s jejichž použitím nevyjádřil uživatel svůj souhlas. Pokud soubory „cookies“ nebo další mechanismy pro shromažďování údajů nezablokujete, považujeme to za souhlas s jejich použitím.

UPOZORNĚNÍ: Zablokování souborů „cookies“ z této webové stránky nebo z třetích stran znemožní běžný provoz tohoto webu.