Janssen.tv

Zásady používání souborů cookies

Poslední aktualizace: 1. září 2015

Vítáme vás na našich internetových stránkách

Internetové stránky www.janssen.tv jsou majetkem společnosti Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Cílem tohoto dokumentu je informovat uživatele o zásadách souvisejících se shromažďováním uživatelských informací pomocí souborů cookies a dalších technologií pro shromažďování informací.

Povinnost získat souhlas se shromažďováním informací pomocí cookies o s ohledem na nařízení EU

S ohledem na nařízení EU musí subjekty ukládající soubory cookies v počítačích návštěvníků poskytnout uživatelům přehledné a úplné informace o tom, jak dané internetové stránky tyto soubory cookies používají, a dále musí pro toto jednání získat od uživatelů jejich „souhlas“.

Abychom těmto požadavkům vyhověli, přijali jsme tato opatření:

 • Určili jsme soubory cookies a další technologie pro shromažďování uživatelských údajů používaných těmito internetovými stránkami, účely, pro které jsou používány, lhůty, po které jsou uchovávány a to, jaký je jich zdroj (výhradně navštívené internetové stránky nebo také internetové stránky třetích stran).
 • Vyhodnotili jsme míru, v jaké může být využití souborů cookies těmito internetovými stránkami v rozporu s očekáváním uživatelů s ohledem na ochranu jejich soukromí, a to na základě typů shromažďovaných údajů uvedených v bodě i).
 • Poskytli jsme „přehledné a úplné“ informace o souborech cookies v rozsahu odpovídajícím povaze ohrožení soukromí souvisejícího s každým příslušným souborem cookie.
 • Vybrali jsme vhodný způsob získání souhlasu uživatelů s použitím souborů cookies, v závislosti na jejich účelu a rozsahu, v němž ohrožují soukromí uživatelů. Povinnost získat souhlas uživatele se nevztahuje na určité typy souborů cookies; v těchto případech nebude vyžadováno vyjádření souhlasu.

Způsoby získání souhlasu s používáním souborů cookies od uživatelů internetových stránek

Evropské normy definující způsoby získávání souhlasu s použitím souborů cookies a dalšími podobnými technologiemi pro shromažďování informací (jako jsou sledovací pixely a skripty spouštěné prohlížeči) se neustále vyvíjí. Způsobem, který je z právního hlediska nejspolehlivější, je získání výslovného, předchozího souhlasu uživatele (tak zvané „přihlášení“). Nicméně toto řešení může být pro uživatele nepraktické a může mít nepříznivý dopad na zákonné shromažďování údajů v rámci internetových stránek.

Alternativní řešení je založeno na předpokladu, že postačí tichý souhlas, takový, který je vyjádřen souhlasem se soubory cookies po přijetí srozumitelných informací souvisejících s mechanismy shromažďování údajů a s jasným, jednoduše dostupným způsobem zablokování těchto mechanismů. To znamená, že návštěvník stránky může souhlasit s určitými způsoby shromažďování údajů a odmítnout ostatní způsoby.

Vhodný způsob k získání souhlasu s použitím určitých mechanismů shromažďování údajů závisí na tom, jak moc ohrožuje tento mechanismus soukromí uživatele; přičemž budou zohledněny tyto informace:

 • subjekt shromažďující údaje (navštívené internetové stránky nebo třetí strana)
 • typ shromažďovaných údajů
 • účel, pro který jsou údaje používány
 • doba, po kterou jsou údaje uchovávány
 • charakter internetové stránky, která údaje shromažďuje.

V případě způsobů shromažďování údajů vyžadujících souhlas uživatele používáme přístup o třech úrovních:

 • způsoby shromažďování údajů ohrožující soukromí v malé míře: jednoznačně informujeme uživatele o používaných mechanismech shromažďování údajů a poskytujeme jednoduchý způsob jak tyto mechanismy vyřadit; fakt, že tak uživatel neučinil, se považuje za vyjádření souhlasu
 • způsoby shromažďování údajů ohrožující soukromí v běžné míře: používáme stejný přístup jako ve výše uvedeném případě a dále na vhodných místech webu (např. v okolí cílených reklam nebo jiných prvků webu, které vyžadují použití určitých mechanismů pro shromažďování údajů) informujeme uživatele o mechanismech používaných pro shromažďování údajů
 • způsoby shromažďování údajů ohrožující soukromí ve velké míře: bude použit mechanismus k získání předchozího souhlasu uživatelů (například banner nebo automaticky otevírané okno vyžadující, aby uživatel vyjádřil souhlas s použitím určitých mechanismů pro shromažďování údajů).

Tichý souhlas s použitím většiny mechanismů pro shromažďování údajů: mechanismy pro shromažďování údajů používané těmito internetovými stránkami představují nízké nebo běžné ohrožení soukromí uživatele.

Informace o typech mechanismů pro shromažďování údajů, nikoli o konkrétních mechanismech: protože internetové stránky používají řadu mechanismů pro shromažďování údajů, nezohledňuje Příloha A konkrétní mechanismy a neřeší rozsah, v němž konkrétní mechanismy ohrožují soukromí uživatele. Namísto toho představuje určité kategorie těchto mechanismů (např. „cookies v inzerátech“, „cookies pro analýzu“ atd.) a poté vyhodnocuje každou z těchto kategorií s ohledem na rozsah ohrožení soukromí uživatele. To umožňuje podat uživatelům informace o způsobech používaných pro shromažďování informací jednodušším a přehlednějším způsobem.

POZNÁMKA: V příloze A je uvedeno vyhodnocení mechanismů pro shromažďování informací používaných těmito internetovými stránkami; jsou v ní zahrnuty informace o účelech, pro něž jsou tyto způsoby používány, o době jejich uchovávání a o možnosti vyřazení těchto mechanismů (část „Jak na to“).

Odkazy na další internetové stránky

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Upozorňujeme vás, že nemáme kontrolu nad mechanismy pro shromažďování údajů používaných těmito internetovými stránkami, a že tyto zásady použití souborů cookies se na takové internetové stránky nevztahují.

Kontaktní údaje

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo obavy související s těmito zásadami ohledně použití mechanismů pro shromažďování údajů nebo praktik těchto internetových stránek, kontaktujte nás na adrese:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Změny zásad o používní mechanismů pro shromažďování údajů uživatelů

Pokud dojde ke změně těchto zásad používání souborů cookies, bude na této stránce zveřejněna jejich upravená verze.