cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Martin Anders Česko
  • Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty a VFN v Praze
  • Zástupce přednosty kliniky

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  • Vedoucí lékař Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu (rTMS, přímá stimulace stejnosměrným proudem.)
  • V současnosti je předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP a po dobu více než 10ti let byl vedoucím redaktorem oficiálního časopisu této společnosti „Česká a slovenská psychiatrie“.

Související vysílání