cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
prof. MUDr. Petr Arenberger, Ph.D.
Petr Arenberger Česko
  • Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

prof. MUDr. Petr Arenberger, Ph.D.

  • Je předsedou a čestným členem České dermatovenerologické společnosti.
  • V klinickém výzkumu se účastní řady randomizovaných, dvojitě zaslepených, mezinárodních a multicentrických studií fáze II a III testujících účinnost a bezpečnost nových léků nebo léčebných metod u psoriázy, atopického ekzému, akné, herpes zoster, maligního melanomu a bércového vředu.
  • Je předsedou UEMS European Board of Dermatology and Venereology, členem představenstva v českých i mezinárodních organizacích, včetně European Academy of Dermatology and Venereology, European Dermatology Forum, čestným členem Německé a Rakouské dermatologické společnosti a Americké společnosti klinické dermatologie.
  • Je autorem více než 300 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech.

Související vysílání