cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
MUDr. Otakar Čapoun
Otakar Čapoun Česko
 • Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Otakar Čapoun

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

 • 2005 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • 2005 absolvoval zahraniční stáž - Universität Rostock, Německo, program Socrates-Erasmus
 • 2005 do současnosti – lékař Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • od roku 2008 působí jako odborný asistent na 1.LF UK v Praze a podílí se na výuce studentů všeobecného lékařství v šestém ročníku, přednáší v rámci postgraduálních kurzů IPVZ
 • 2012 získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urologie (atestace) 2012 složil písemný a ústní test EBU (European Board of Urology), Brusel (titul FEBU)
 • je členem České urologické společnosti, Evropské urologické společnosti, Evropské endourologické společnosti
 • aktivně se věnuje přednáškové a publikační činnosti, převážně v oblasti onkourologie, nejvíce u karcinomu prostaty
 • od roku 2008 je řešitelem nebo spoluřešitelem deseti klinických studií pro karcinom prostaty
 • od roku 2011 je spoluřešitelem grantových projektů „Nové nádorové biomarkery u vybraných onkologických onemocnění“,  „Detekce cirkulujících nádorových buněk u karcinomu prostaty“ a „Využití mikro RNA, mRNA a volné DNA v diagnostice karcinomu močového měchýře“
 • aktivně se účastní odborných a vzdělávacích akcí
 • od roku 2014 je členem panelu EAU Guidelines pro neinvazivní karcinom močového měchýře

Související vysílání