cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Michael Doubek Česko
  • Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice v Brně

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

MUDr. Michael Doubek, PhD. je profesorem na Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice v Brně. Lékařská studia absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně v roce 1996. Zde také v roce 2003 získal titul PhD. Od roku 2011 je profesorem onkologie. Má atestaci z hematologie, transfúzní medicíny, interní medicíny a lékařské genetiky. Prof. Doubek se aktivně angažuje v oblasti akutní a chronické leukemie, aplastické anémie, myeloproliferačních poruch, imunitní trombocytopenie, průtokové cytometrie v hematologii (minimální zbytková nemoc u hematologických malignit a akutních leukémií), NGS a imunofenotypizace v hematoonkologii. Je autorem či spoluautorem více jak 200 publikací, z nichž přes 100 vyšlo v časopisech s impaktovaným faktorem. Dále je autorem nebo spoluautorem 7 monografií (3 vyšly v zahraničí) a více než 50 kapitol v učebnicích medicíny. Je hlavním výzkumníkem nebo spoluřešitelem v několika grantech, autorem či koordinátorem několika klinických studií a zúčastňuje se více než 30 klinických studií fází I až III. Je členem mezinárodních skupin GMALL, EHA, EBMT, EWALL a národní výzkumné skupiny CELL. Od roku 2018 je předsedou ČSCLL. 

Související vysílání