cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
prof. MUDr. Roman Hájek, Ph.D.
Roman Hájek Česko
  • Přednosta Kliniky hematologie, Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Roman Hájek, Ph.D.

  • Roman Hájek je profesorem onkologie, přednostou Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a prorektorem pro strategii a rozvoj ve Fakultní nemocnici Ostrava v České republice. Vyskokoškolské studium absolvoval v roce 1988 na Lékařské fakultě Univerzity J.E. Purkyně / Masarykovy Univerzity Brno, doktorské studium získal v roce 1995 v oboru hematologie, atestoval v roce 1996 z interní medicíny a v roce 1998 z onkologie.

  • Prof. Hájek je předsedou a zakládajícím členem České myelomové skupiny. V českém RMG (Registry of Monoclonal Gammopathy) registru se v současné době nachází více než 3000 MM a více než 2000 MGUS klinických dat pacientů, což umožňuje provádět různé “real life” statistické analýzy rizikových skupin a prognostických markerů. MUDr. Hájek je dále zakladatelem centrální biobanky pro Českou republiku.

  • Působí ve vědeckém poradním výboru Mezinárodní myelomové nadace (IMF) a je členem Mezinárodní myelomové společnosti (IMS), Mezinárodní myelomové pracovní skupiny (IMWF), Evropské myelomové společnosti, European Myeloma Network a Americké hematologické společnosti (ASH).

  • Publikoval více než 430 vědeckých článků (h-index: 38, kumulativní IF dokumentů > 660) a knižních kapitol a dále je redaktorem odborného časopisu European Journal of Hematology. Výzkumné zájmy profesora Hájka zahrnují MM, transplantaci kostní dřeně a imunoterapii. MUDr. Hájek se také zájímá o hledání nových prognostických a prediktivních markerů vysoce rizikového MM, stejně jako o progresi monopatických gamapatií s neurčeným významem (MGUS) na MM.

Související vysílání