cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
Milan Hora Česko
 • přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

  • Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni, složil atestace z urologie I. a II. stupně, získal tituly Ph.D. a MBA a v roce 2011 byl jmenován profesorem urologie.

  • Od roku 2002 působí jako přednosta Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň.

  • Během své odborné praxe absolvoval několik zahraničních pobytů a stáží (Cardiff, Wales, UK; Mainz, Německo; IMM, Paříž, Francie; CCF, Cleveland, Ohio, USA; AKH, Vídeň, Ra-kousko).

  • Velmi aktivně se věnuje přednáškové a publikační činnosti v oboru urologie a to nejen v České republice, ale významně i v zahraničí. Mimo jiné je šéfredaktorem časopisu Česká urologie (oficiální časopis České urologické společnosti) a členem editorial board World Journal of Urology.

  • V současné době je místopředsedou České urologické společnosti, předsedou Akreditační komise pro onkourologii při MZ ČR, členem vědecké rady LF UK Plzeň, členem Etické ko-mise LF UK a FN Plzeň, členem EAU (European Association of Urology) Working Group on Kidney Cancer, členem European Board of Urology (Certification Committee).
 

Související vysílání