cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
MUDr. Biro Krisztina, Ph.D
Biro Krisztina Maďarsko
  • National Institute of Oncology

MUDr. Biro Krisztina, Ph.D

Dr. Krisztina Biro je absolventkou Semmelweisovy lékařské univerzity v Budapešti z roku 1986. Od roku 1987 pracuje v Národním onkologickém ústavu v Maďarsku. Specializovala se v oborech interní medicína (1994), klinická onkologie (1999) a klinická farmakologie (1999). V letech 1995/1996 působila jeden rok na Katedře onkologie univerzity Yale. V roce 2004 obhájila dizertační práci na téma „Detekce ototoxického účinku při rakovině varlat metodou otoakustické emise“ a získala titul PhD. Její práce na toto téma byly publikovány v řadě národních i mezinárodních časopisů a byly prezentovány i na mezinárodních konferencích. Dr. Biro se podílela na Oddělení urologie a klinické farmakologie Národního onkologického ústavu na několika klinických studiích (fáze I – IV). Aktivně se věnuje problematice urogenitálních karcinomů a paliativní péče a vyučuje onkologii na Semmelweisově univerzitě. Dr. Biro je členkou několika odborných společností. Je vdaná a má tři děti.

Související vysílání