cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
prof. MUDr. Ewa Małecka-Panas, Ph.D.
Ewa Małecka-Panas Polsko
  • Vedoucí katedry onemocnění zažívacího traktu na Lékařské fakultě v Lodži v Polsku

prof. MUDr. Ewa Małecka-Panas, Ph.D.

  • Ewa Małecka-Panas získala doktorát na Klinice nemocí zažívacího traktu a metabolických poruch Fakulní nemocnice v Lodži (Polsko) v roce 1988 a habilitační práci obhájila v roce 1997.
  • Její výzkumné projekty se zaměřují na rakovinu pankreatu, biomarkery, rizikové faktory, včasné detekce pankreatogenního diabetu, poruchy endokrinní funkce pankreatu a metabolické změny u chronické pankreatitidy a rakoviny pankreatu.
  • Od roku 2001 je vedoucí katedry onemocnění zažívacího traktu na Lékařské fakultě v Lodži v Polsku a v roce 2002 získala titul profesorka.
  • Je autorkou řady učebnic a kapitol v učebnicích a více než 260 odborných článků.
  • Byla předsedkyní European Pancreatic Club v letech 2007-2008. Je členkou redakčních rad  časopisů European Gastroenterology & Hepatology Review, "Gastroenterologia Praktyczna", "Gastroenterologia Polska" a viceprezidentkou pro "Gastroenterology Review".
  • Je rovněž členkou řídícího výboru  COST Action BM1204: " Integrovaná evropská platforma pro výzkum rakoviny pankreatu" a předsedkyní Výboru pro akreditaci polských center pro gastroenterologický trénink, který přispívá k PANDoRa (PANCreatic Disease ReseArch) a GRAP " studijních skupin.

Související vysílání