cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
prof. Mohamad Mohty, Ph.D.
Mohamad Mohty Francie
  • Oddělení hematologie a buněčné léčby, Nemocnice sv. Antonína a Univerzita Pierra a Marie Curie (Paříž, Francie)

prof. Mohamad Mohty, Ph.D.

Mohamad Mohty je profesorem hematologie a vedoucím oddělení hematologie a buněčné léčby Nemocnice sv. Antonína a University Pierra a Marie Curie (Paříž, Francie). Profesor Mohty vystudoval medicínu na univerzitě v Montpellier, doktorát pak získal na univerzitě v Marseille ve Francii. Postdoktorandskou praxi absolvoval na oddělení hematologie na Imperial College, nemocnice Hammersmith v Londýně, UK. Profesor Mohty vede výzkumný tým zaměřený na translaci (INSERM team N°7) ve Výzkumném centru sv. Antonína v Paříži, kde se soustřeďuje na patofyziologii a imunobiologii normálních a patologických antigen prezentujících buněk, obzvláště pak na dopad nových imunomodulačních látek jako jsou inhibitory proteazomů, IMiDy a hypometylační látky. Zvláštní klinický důraz klade na vývoj přípravných režimů se sníženou toxicitou, imunoterapii a různé aspekty léčby akutní leukemie a mnohočetného myelomu. Profesor Mohty je v současné době prezidentem Evropské společnosti pro transplantaci krve a kostní dřeně (European Society for Blood and Marrow Transplantation, EBMT). Je členem rady EBMT a Frankofonní skupiny pro myelom (Intergroupe Francophone du Myelome, IFM). Je členem Americké hematologické společnosti (American Society of Hematology), Americké společnosti pro klinickou onkologii (American Society for Clinical Oncology), Americké společnosti pro transplantaci krve a dřeně (American Society for Blood and Marrow Transplantation), Evropské hematologické společnosti (European Hematology Association), Mezinárodní společnosti pro experimentální hematologii (International Society for Experimental Hematology) a EBMT. V různých hematologických a imunologických časopisech publikoval více než 430 odborných článků o transplantaci kmenových buněk, leukemii a myelomu. Je také šéfredaktorem časopisu Bone Marrow Transplantation, odborným redaktorem časopisů Leukemia, European Journal of Haematology a Blood Cancer Journal, členem redakční rady časopisu Haematologica a pravidelným recenzentem různých imunologických a hematologických časopisů a časopisů věnovaných rakovině jako Blood, The Lancet, a Nature Review.

Související vysílání