cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
MUDr. Martin Romančík, Ph.D.
Martin Romančík Slovensko
  • Consultant Urological Surgeon, Department of Urology, St. Cyril and Method University Hospital, Bratislava, Slovakia

MUDr. Martin Romančík, Ph.D.

Urologické oddělení, Univerzitní nemocnice Bratislava – Nemocnice sv. Cyrila a Metoděje, Slovensko

MUDr. Martin Romančík je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě z roku 2000. Po skončení studia absolvoval povinnou vojenskou službu. Od roku 2002 pracuje v Univerzitní nemocnici v Bratislavě, v současnosti jako urolog. V roce 2006 získal atestaci v oboru urologie a intervenční ultrasonografie. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří funkční urologie a onkologická urologie. V roce 2008 obhájil dizertační práci s názvem „Vliv VLPP na výsledky implantace TOT“ a získal titul Ph.D. V roce 2009 získal atestaci z onkologické urologie. V roce 2014 absolvoval tříměsíční klinickou stáž v Bristol Urological Institute v Bristolu ve Velké Británii.

MUDr. Martin Romančík je autorem nebo spoluautorem více než 100 odborných publikací, posterů a přednášek z oblasti funkční urologie a onkologické urologie. Opakovaně získal cenu Slovenské urologické společnosti za nejlepší publikaci v urologické literatuře a získal cenu České urologické společnosti a Evropské urologické asociace za nejlepší posterovou prezentaci. Je členem SUS, EAU a ICS.

Související vysílání