cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz
MUDr. Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk Polsko
  • Department of Neurology in Jagielonian University

MUDr. Magdalena Władysiuk

Magdalena Wladysiuková je více-prezidentkou společnosti HTA Consulting a prezidentkou společnosti CEESTAHC. V HTA Consulting odpovídá za strategický rozvoj společnosti prostřednictvím rozvoje výzkumu a služeb, uváděním nových produktů na trh a marketing. Hlavním a primárním cílem paní Wladysiukové je poskytovat vysoce kvalitní informace nebo údaje založené na medicíně nebo na metodice hodnocení zdravotnických technologií nejen v Polsku, ale i v Evropě a Asii. Její hlavní pracovní povinností je zlepšování výsledků léčby prostřednictvím lepších rozhodnutí v oblasti zdravotní péče. Společnost HTA Consulting poskytuje široké spektrum služeb plánování, shromažďování, analýzy a prezentace klinických údajů o nákladech a poskytování zpráv o hodnocení zdravotnických technologií veřejnému a soukromému sektoru - zdravotnickým pracovníkům, plátcům, nemocnicím a zaměstnavatelům.

Ve společnosti CEESTAHC odpovídala za vytvoření a zajištění široké propojovací diskusní platformy pro všechny zúčastněné osoby v systému zdravotnictví. Úkolem společosti CEESTAHC je zvyšovat kvalitu systémů zdravotní péče pomocí důkazů.

  • V roce 2000 absolvovala Lékařskou akademii v Lublinu
  • V roce 2004 získala titul MBA a absolvovala studium ekonomie na Kozminského akademii ve Varšavě
  • V roce 2003 založila společnost CEESTAHC a do roku 2005 byla její prezidentkou, od roku 2010 je znovu prezidentkou společnosti CEESTAHC
  • V letech 2006-2008 byla členkou výročního zasedání HTAi
  • V roce 2013 získala Ph.D. na Lékařské akademii v Lublinu
  • Akademická pracovnice na katedře neurologie Jagelonské univerzity

Odkazy

Související vysílání