hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
dr. sc. Dávid Dankó
Dávid Dankó Mađarska
  • Direktor, Ideas & Solutions (I&S)

dr. sc. Dávid Dankó

Dávid Dankó je direktor - partner tvrtke Ideas & Solutions (I&S), nezavisne istraživačke i savjetodavne tvrtke koja pruža savjetodavne usluge u području zdravstvene politike i pristupa tržištu farmaceutskim tvrtkama i tvrtkama za medicinske uređaje s fokusom na tržišta u razvitku i tržišta sa srednjim dohotkom. Također je na položaju voditelja istraživanja na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti, u Mađarskoj, na kojem predaje farmaceutsku politiku i financiranje.

Dávid ima 14 godina iskustva u području upravljanja zdravstvenom skrbi  te  financiranja  lijekova  i medicinskih uređaja. Do 2010. godine bio je član izvršnog tima za farmaceutsku reformu u Mađarskoj u svojstvu zamjenika ravnatelja službe za lijekove pri nacionalnom fondu zdravstvenog osiguranja. Redovito predaje na konferencijama i radionicama o farmaceutskim politikama za lijekove i   medicinske uređaje, pruža treninge multinacionalnim tvrtkama i nadležnim tijelima o komunikaciji i  vještinama pregovaranja

Područja užeg interesa:

  • Procjena pragmatične vrijednosti i HTA sustavi za tržišta sa srednjim dohotkom
  • Transparentnost procesa i podataka u okviru farmaceutskih procesa odlučivanja
  • Povezivanje sporazuma o nadzoru plasiranja na tržište, en. „Managed Entry Agreements“ s procjenjivanjem vrijednosti farmaceutskih proizvoda
  • Pregovori i komunikacija sa platiteljima i drugim državnim dionicima
  • Strategije alternativnog financiranja za države s niskim i srednjim dohotkom

Dávid je predavao u okviru programa europske sveučilišne diplome o pristupu tržištu (EMAUD), na Sveučilištu Semmelweis u Budimpešti, na Sveučilištu u Debrecenu, na Sveučilištu Eötvös Loránd i u Školi za kliničko istraživanje u Beču. Diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti, a 2012. godine doktorirao je s disertacijom o upravljanju resursima u području farmaceutskog istraživanja i razvoja lijekova.

Prethodna predavanja