hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
dr. Stefan Hinz
Stefan Hinz Njemačka
  • Vivantes Klinikum Am Urban, Berlin

dr. Stefan Hinz

Stefan Hinz je ravnatelj Odjela urologije pri Vivantes Klinikum Am Urban in Berlin. Prethodno je obavljao funkciju zamjenika ravnatelja istog odjela, te funkciju voditelja programa robotskih operacija pri Charite Universitastmedizin u Berlinu. Pored toga bio je i ravnatelj Charite interdisciplinarnog centra za rak prostate, koji je jedan od kliničkih centara Charite Universitatsmedizin u Berlinu. Medicinsku naobrazbu stekao je 2002. pri Sveučilišnoj bolnici Hamburg-Eppendorf u Hamburgu, s uključenom medicinskom licencom za Sjedinjene Američke Države (USMLE stupanj 1, stupanj 2CS i stupanj 2 CK). Stažirao je pri Centru za rak na urologiji Princess Margaret  Center of Urology  pri Charite Universitatsmedizin u Berlinu, gdje je kasnije radio kao liječnik i fakultetski član. Pri Vivantes Klinikum Am Urban dr. Hinz se istraživački fokusira na liječenje tumora, transplantaciju bubrega, mikrokirurgiju, benignu hiperplaziju prostate i plastičnu i rekonstruktivnu urologiju. Dr. Hinz je član Europskog odbora za urologiju, te Berlinskog urološkog društva (BUG), Njemačkog društva za urologiju (DGU) i Europskog udruženja urologa. Recezent je stručnih časopisa uključujući  Journal of Urology, Cancer Letters, International Journal of Cancer, BMC Urology, European Urology, Journal of Andrology, International Journal of Andrology i Cancer Research.

Prethodna predavanja