hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
prof. dr. Zoltán Janka, dr. med.
Zoltán Janka Mađarska
  • Odjel psihijatrije, Sveučilište Szeged, Mađarska

prof. dr. Zoltán Janka, dr. med.

Zoltán Janka rođen je 1949. godine. Osnovnu i srednju školu pohađao je u gradu Jászberény, Mađarska, a maturirao je 1968. godine u Gimnaziji Lehel Vezér. 
Nakon što je primio diplomu doktora medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta Szeged, Mađarska, zaposlen je kao profesor u trajnom zvanju na Odjelu za neurologiju i psihijatriju istog sveučilišta (kasnije poznatog kao Medicinsko sveučilište Albert Szent-Györgyi, te zatim ponovno kao Sveučilište Szeged). Postao je profesor i pročelnik ovog odjela od 1. srpnja 1993., a nakon odvajanja (1998.) pročelnik Odjela psihijatrije do 28. rujna 2014., gdje i sada radi kao profesor. Specijalizirao je neurologiju i psihijatriju.
Znanstvene diplome primio je 1986. g. kao doktor znanosti (PhD), 1996. g. kao habilitaciju te 2006. g. kao doktor Mađarske akademije znanosti (DSc.). Od 1980. do 1982. radio je kao postdoktorand u Perthu, Australija. Daljnje obrazovanje ostvario je u Švedskoj (1987.) i Engleskoj (1991.). U središtu njegovih znanstvenih interesa su molekularni i farmakodinamički aspekti bioloških temelja mentalnih poremećaja. Održao je 998 predavanja, objavio 364 znanstvena rada, s kumulativnim faktorom utjecaja 531.178. Pod njegovim nadzorom petnaest je studenata dobilo diplomu doktora znanosti.
Za svoje znanstvene i predavačke aktivnosti primio je brojne potpore, stipendije i priznanja za zasluge. Dobio je nagrade kao predavač od svojih studenata (15 puta) i od Medicinskog fakulteta (4 puta). Za objavljene radove primio je znanstvene nagrade I.Hollós, Medicina, Najbolji objavljeni rad u području kliničke neuroznanosti i G.Nyírő (dvaput). 2007. g. izabran je za počasnog građanina grada Jászberény. Za svoj rad u medicini primio je Nagradu L.Batthyány-Strattmann 2009. godine te predsjedničku pohvalu od Kliničkog centra Albert Szent-Györgyi 2012. godine. 
Dodijeljeni su mu Odlikovanje i Nagrada F.Kulka (za predavački rad) 2012. g., Odlikovanje i Nagrada A.Szent-Györgyi 2014. g. te Odlikovanje i Nagrada M.Jancsó (za istraživački rad) 2017. g. od Medicinskog fakulteta Sveučilišta Szeged. 2014. godine primio je Nagradu G.Oláh za životno djelo od Mađarskog psihijatrijskog društva, a 2018. g. Nagradu L.Markusovszky od znanstvenog časopisa Orvosi Hetilap (medicinski tjednik).

Prethodna predavanja