hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
dr. Alessandra Larocca
Alessandra Larocca Italija
  • University Hospital Città della Salute e della Scienza, Torino

dr. Alessandra Larocca

Alessandra Larocca je specijalistica i docentica na katedri za hematologiju na Klinici za hematoonkologiju Sveučilišne bolnice Città della Salute e della Scienza, Torino, Italija. Medicinu je studirala na sveučilištu u Milanu (1996-2001) i u istoj instituciji specijalizirala hematologiju (2001-2005).  2014. godine je doktorirala na patologiji i ekperimentalnoj onkologiji na Sveučilištu u Torinu. Koordinira i razvija kliničke studije na području MM koje se rade na Odjelu hematologije u Torinu. Autorica je i su-autorica članaka i  knjiga, objavlejnih u u znanstvenim časopisima.Područje interesa joj je multipli mijelom i njegovo liječenje uklčjučujući nove lijekove, sa specijalnim naglaskom na kliničke studije i liječenje starijih, slabijih bolesnika.

Prethodna predavanja