hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
prof. dr. Ioana Micluţia
Ioana Micluţia Rumunjska
  • Sveučilište medicine i farmacije Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, Rumunjska

prof. dr. Ioana Micluţia

Ioana Micluţia je sveučilišna profesorica, pročelnica Zavoda za psihijatriju i pedijatrijsku psihijatriju Sveučilišta medicine i farmacije Iuliu Haţieganu iz Cluj-Napoca. Predstojnica odjela u Psihijatrijskoj klinici II Cluj-Napoca. Psihoterapeutkinja – klasična psihodrama; seksologinja. Članica odbora APR-a, članica AEP-a, članica Sekcije za mentalno zdravlje žena, članica Sekcije za kulturalnu psihijatriju, članica Društva za istraživanje stresa i anksioznosti STAR, stipendistica AD u Beču. Sudionica međunarodnog istraživačkog projekta EUFEST. Ravnateljica triju nacionalnih istraživačkih projekata. Autorica četiriju monografija, dvije u suradnji. Autorica više od 120 djela objavljenih u Rumunjskoj i inozemstvu.

Prethodna predavanja