hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
dr. sc. Jana Obertová, dr. med.
Jana Obertová Slovačka
  • Nacionalni institut za rak, Bratislava

dr. sc. Jana Obertová, dr. med.

Od 1988. do 1994. godine Jana Obertová studirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi. Od 1995. godine radi u Klinici za kliničku onkologiju Nacionalnog instituta za rak u Bratislavi. 1998. godine primila je certifikaciju u internoj medicini, a 2001. godine u onkologiji. Od 2008. godine radi kao predavačica u II. klinici za onkologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Comenius te sudjeluje u nastavničkim aktivnostima za studente opće medicine. 2013. godine obranila je disertaciju o liječenju raka bubrega i dobila titulu doktorice znanosti. Članica je Slovačkog društva za onkologiju i internu medicinu. Aktivno održava predavanja i objavljuje radove, uglavnom na temu genitourinarnih tumora.

Prethodna predavanja