hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
prof. dr. Andrea Szegedi, dr. med.
Andrea Szegedi Mađarska
  • Voditeljica jedinice za dermatološku alergologiju na Odjelu za dermatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Debrecenu

prof. dr. Andrea Szegedi, dr. med.

Profesorica Szegedi specijalizirala je dermatologiju i kliničku imunologiju i alergologiju. Provela je 18 mjeseci na znanstvenoj stipendiji u New Yorku, na Mount Sinai School of Medicine i  kratko posjetila dermatološke klinike u Škotskoj, Švicarskoj i SAD. Glavno područje njenog znanstvenog rada su imunološki posredovane kožne bolesti i imuloški sustav kože. Objavila je 142 članka (57 na engleskom), s kumulativnim faktorom utjecaja od 155 i citiranošću od 1213. Autorica je više poglavlja u mađarskim i stranim udžbenicima i dva džepna priručnika o dermatološkoj alergologiji i psorijazi. Predsjednica je Mađarskog dermatološkog društva i članica upravnog odbora Mađarskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju. Također je članica Europske akademije za dermatologiju i venerologiju i Europskog društva za dermatološka istraživanja, koje joj je 2015. godine dodijelilo nagradu Academic Leader Award. Bila je mentor na četiri doktorata, a u njenoj istraživačkoj grupi trenutno radi šest doktoranata i dva post-doktoranta.

Prethodna predavanja