pl
en
Country
pl
Language
en

Prof. Rydzewska o ustekinumabie – nowej możliwości leczenia choroby Leśniowskiego-Crohn’a

Speciality: Gastroenterology
Language : Polski
Duration : 00:21:31
Date: October 3, 2018

Mechanizmy działania nowych leków w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a wraz z omówieniem skuteczności i bezpieczeństwa ustekinumabu w indukowaniu remisji klinicznej i poprawie stanu pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohn’a.

Other in: Gastroenterology