pl
en
Country
pl
Language
en

Możliwości leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją lub/i mutacją genu TP53 w Polsce

Speciality: Hematology
Language : Polski
Broadcast type : Live conference
Duration : 00:15:29
Date: January 5, 2018

Omówienie dostępnych w Polsce metod leczenia PBL z najbardziej niekorzystnymi zaburzeniami genetycznymi z włączeniem nowych leków, alloSCT oraz optymalnej sekwencji terapii.

Other in: Hematology