pl
en
Country
pl
Language
en

Znaczenie rokownicze delecji i/lub mutacji genu TP53 w przewlekłej białaczce limfocytowej

Speciality: Hematology
Language : Polski
Broadcast type : Live conference
Duration : 00:12:32
Date: January 5, 2018

Omówienie klinicznego znaczenia utraty i/lub mutacji genu TP53 w rokowaniu u chorych na PBL na tle innych zaburzeń genetycznych

Other in: Hematology