pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Debata cz.1 - blok: NIEDOKRWISTOŚĆ | Telaprewir – praktyczne podejście do terapii: wysypka, niedokrwistość i inne

Specjalizacja: Choroby zakaźne
Język: Polski
Typ transmisji: Otwarta transmisja
Długość: 00:43:22
Data: 25 marca 2014

Pomimo powolnego przebiegu zakażenia HCV postęp włóknienia jest osobniczo zmienny i wprost proporcjonalny do wieku pacjenta. 

Wykładowcy

Inne z: Choroby zakaźne