pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Wstępna ocena skuteczności i bezpieczeństwa telaprewiru w skojarzeniu z interferonem i rybawiryną w polskiej kohorcie pacjentów z zaawansowanym włóknieniem i marskością wątroby

Specjalizacja: Choroby zakaźne
Język: Polski
Typ transmisji: Konferencja na żywo
Długość: 00:11:07
Data: 28 września 2012

Zebranie danych RWE dotyczących stosowania telaprewiru w terapii trójlekowej u 170 chorych. Podsumowano wysoką skuteczność leczenia i potrzebę monitorowania stanu chorych ze względu na działania niepożądane. 

Inne z: Choroby zakaźne