pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Prof. Rydzewska o ustekinumabie – nowej możliwości leczenia choroby Leśniowskiego-Crohn’a

Specjalizacja: Gastroenterologia
Język: Polski
Długość: 00:21:31
Data: 3 października 2018

Mechanizmy działania nowych leków w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a wraz z omówieniem skuteczności i bezpieczeństwa ustekinumabu w indukowaniu remisji klinicznej i poprawie stanu pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohn’a.

Inne z: Gastroenterologia