pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Debata: Bortezomib w leczeniu indukcyjnym chorych na szpiczaka plazmocytowego – praktyka w zgodzie ze standardami

Specjalizacja: Hematologia
Język: Polski
Typ transmisji: Otwarta transmisja
Długość: 01:05:33
Data: 17 marca 2015

Dowiedz się, w jakim stopniu rozszerzenie refundacji bortezomibu w Polsce pozwoliło na leczenie pacjentów kwalifikujących się do ASCT zgodnie ze światowymi standardami postępowania. 

Inne z: Hematologia