pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

DEBATA: Jak optymalnie leczyć pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym z zastosowaniem bortezomibu?

Specjalizacja: Hematologia
Język: Polski
Typ transmisji: Otwarta transmisja
Długość: 01:33:19
Data: 29 maja 2014

Obejrzyj debatę poświęconą optymalizacji leczenia bortezomibem osób starszych, niekwalifikujących się do ASCT, jak i chorych z oporną/nawrotową postacią choroby. 

Inne z: Hematologia