pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Możliwości leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją lub/i mutacją genu TP53 w Polsce

Specjalizacja: Hematologia
Język: Polski
Typ transmisji: Konferencja na żywo
Długość: 00:15:29
Data: 5 stycznia 2018

Omówienie dostępnych w Polsce metod leczenia PBL z najbardziej niekorzystnymi zaburzeniami genetycznymi z włączeniem nowych leków, alloSCT oraz optymalnej sekwencji terapii.

Inne z: Hematologia