pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Biologiczne i psychologiczne przyczyny braku współpracy w terapii chorób przewlekłych

Specjalizacja: Psychiatria
Język: Polski
Typ transmisji: Otwarta transmisja
Długość: 00:53:00
Data: 26 marca 2013

Podczas wykładu przedstawiono najczęstsze przyczyny i hipotetyczne mechanizmy zjawiska braku współpracy w leczeniu schizofrenii. Zaproponowano praktyczne sposoby przeciwdziałania problemowi non-compliance zmierzające do redukcji ryzyka rehospitalizacji.

Inne z: Psychiatria