pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
Transmisja została zakończona.
Materiał zostanie wkrótce udostępniony w formie VoD.

Jak optymalizować leczenie schizofrenii?

Specjalizacja: Psychiatria
Język: English
Typ transmisji: Konferencja na żywo
Data: 27 kwietnia 2019

Materiał w trakcie przygotowania. Zapraszamy wkrótce.

Jakie czynniki krytyczne należy uwzględnić przy planowaniu optymalnego leczenia dla pacjentów cierpiących na schizofrenię? 

Inne z: Psychiatria