pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Simon A J Rule
Simon A J Rule Wielka Brytania
  • Department of Haematolology, Derriford Hospital, (Plymouth, United Kingdom)

prof. Simon A J Rule

Prof. Rule ukończył Uniwersytet w Nottingham w 1987r. Będąc studentem, uzyskał tytuł Master of Philosophy za badania nad przewlekłą białaczką szpikową. Specjalizował się w hematologii w szpitalach w Londynie - Hammersmith i Westminster a także w Perth w Zachodniej Australii. Aktualnie jest konsultantem hematologii w Szpitalu Derriford Plymouth oraz Profesorem hematologii klinicznej w Plymouth University Peninsula Medical School. Prof. Rule jest Dyrektorem ds. R&D w Plymouth oraz członkiem National Cancer Research Network (NCRN) lymphoma trials committee. Zasiada również w radach naukowych badań klinicznych przy Cancer Research UK i Leukaemia and Lymphoma Research. Uprzednio był Dyrektorem Medycznym Peninsula Cancer Network i uczestniczył w pracach  NICE cancer evaluation committee. Jego głównymi obszarami zainteresowań są chłoniaki, białaczki i rozwój nowych terapii lekowych. Wśród specyficznych zagadnień należy wymienić chłoniaka z komórek płaszcza - nadzoruje zespół badawczy zajmujący się różnymi aspektami tej choroby. Jest również głównym badaczem w wielu badaniach fazy II i III nad chłoniakami na poziomach lokalnym, krajowym i miedzynarodowym. Opublikowal ponad 80 artykułów naukowych.

Przeprowadzone wykłady