pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
mgr Anna Banaszewska
Anna Banaszewska Polska
  • Partner w Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Modro sp. k.

mgr Anna Banaszewska

Anna Banaszewska jako Wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Modro sp. k. prowadzi i nadzoruje udzielaną pomoc prawną na rzecz podmiotów leczniczych w zakresie bieżącej działalności, zawierania i wykonywania umów z NFZ, uczestniczy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ po stronie świadczeniodawców.

Ponadto prowadzi i nadzoruje pomoc prawną udzielaną na rzecz spółek zajmujących się wytwarzaniem, importem oraz obrotem produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie procesów ubiegania się o decyzje administracyjne na wytwarzanie, import, wprowadzanie do obrotu, uzyskiwania decyzji o refundacji oraz uczestniczy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez GIF oraz GIS.

Przeprowadzone wykłady