pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska
Maria Bieniaszewska Polska
  • Klinika Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska

Maria Bieniaszewska ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1988 (dyplom lekarza z wyróżnieniem). W roku 1989 roku podjęła studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Fizjologii, pracując jednocześnie w III Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Od momentu powstania w 1992 roku gdańskiej Kliniki Hematologii (od 2007 roku Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii) była w niej zatrudniona na stanowisku asystenta i obecnie adiunkta. Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora kliniki. W roku 1992 uzyskała specjalizację pierwszego, a w roku 1995 drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, w roku 1999 specjalizację z hematologii, a roku 2011 z transplantologii klinicznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1998, tytuł doktora habilitowanego w 2014. W trakcie pracy zawodowej odbyła staże kliniczne w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei, Szwajcaria, Klinice Hematologii Uniwersytetu w Lueven, Belgia oraz w Ospedale Civile Maggiore w Veronie. Jest członkiem European Society of Haematology (EHA), European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Polskiej Grupa ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Polskiej Grupy Szpiczakowej, Polskiej Unii Ośrodków Transplantacyjnych. W latach 2003-2011 pełniła funkcje Sekretarza, a następnie Sekretarza Generalnego PTHiT. Od  2011 r. jest przewodniczącą gdańskiego Oddziału PTHiT i członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Główne kierunki zainteresowań naukowych i klinicznych to zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych, rzadkie gammapatie monoklonalne oraz transplantologia i leczenie przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), a w szczególności zastosowanie terapeutyczne limfocytów T regulatorowych.
Jest autorką publikacji opisującej pierwsze na świecie zastosowanie komórek Treg u ludzi, w terapii choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Jest autorem i współautorem 68 pełnych publikacji (jako autor lub współautor) z zakresu hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii transplantacyjnej oraz kilku rozdziałów w podręcznikach medycznych z zakresu hematologii. W roku 2005 otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia i JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Przeprowadzone wykłady