pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
Przemysław Bieńkowski Polska
  • Kierownik Zakładu Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski kieruje Zakładem Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół behawioralnej i klinicznej farmakologii leków psychotropowych, w tym leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych.
Jest liderem zespołu badawczego, który - we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi i laboratoriami przemysłowymi - poszukuje nowych, multimodalnych leków przeciwpsychotycznych.

Przeprowadzone wykłady