pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. Istvan Bitter
Istvan Bitter Węgry
  • Wydział Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie

prof. dr hab. Istvan Bitter

István Bitter jest profesorem na Wydziale Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie na  Węgrzech. Ukończył Wydział Medyczny na Uniwersytecie Semmelweisa. Jest cerytfikowanym specjalistą w neurologii, psychiatrii, psychoterapii i farmakologii klinicznej. Pracował w Austrii i Niemczech i był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz naukowcem w Instytucie NS Kline Psychiatric Research w USA. Prof. Bitter jest przewodniczącym Sekcji Psychofarmakologii Stowarzyszenia Psychiatrów Europejskich. Był prezesem Węgierskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Był lub jest członkiem zarządu w kilku czasopismach, w tym Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Comprehensive Psychiatry, European Neuropsychopharmacology, and International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Journal of Clinical Psychopharmacology, Psychiatria Hungarica. Prof. Bitter jest założycielem Grupy ds. Badań nad ADHD u dorosłych  i Poradni Uniwersytetu Semmelweisa. Członkowie grupy oferują kompleksowe metody diagnostyczne i metody leczenia  i regularnie publikują na temat ADHD. Dorobek naukowy prof. Bittera obejmuje psychofarmakologię kliniczną, edukację medyczną i terapię poznawczo-behawioralną. Jest autorem lub współautorem (stan na 28.03.2018) 295 (w tym książki i rozdziały książek) z 8286 niezależnymi cytowaniami.

Przeprowadzone wykłady