pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. med. Tomasz Borkowski
Tomasz Borkowski Polska
  • Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Akademii Medycznej, Warszawa

dr n. med. Tomasz Borkowski

Dr n. med. Tomasz Borkowski jest specjalistą urologiem.  Aktualnie pełni   funkcję zastępcy ordynatora Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Lindleya w Warszawie. Jako członek Zespołu Medycznego HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie na Wilanowie.
Specjalizuje się w zabiegach wykonywanych metodą laparoskopową i posiada ponad 10 letnią praktykę w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobył w wiodących ośrodkach we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.
Dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobył w 1996 roku, a pracę doktorską z zakresu endourologii obronił w 2005 roku. W 2006 roku uzyskał specjalizację z urologii i tytuł Fellow of the Board of Urology. W trakcie odbywania specjalizacji  spędził rok w ośrodku akademickim we Francji, gdzie pod kierownictwem prof. Abbou zdobywał doświadczenie z zakresu laparoskopii urologicznej. W 2004 roku odbył 3 miesięczny staż w szpitalu akademicki w Bern (Szwajcaria), gdzie doskonalił techniki urologicznych operacji onkologicznych. W 2011 został nominowany do wymiany akademickiej w ramach współpracy naukowej Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego  AUA/EAU Academic Exchange Program. Aktywnie działa na polu naukowym, jest autorem licznych publikacji, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Jest on także członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Naukowego.  W 2004-2005 roku był przewodniczącym Sekcji Adeptów Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a 3 lata temu został powołany do zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2014 roku jest również w zarządzie Sekcji Onkologicznej PTU. Od kilku lat działa w komitecie naukowym zjazdów PTU. Pełni również funkcję recenzenta zjazdów Europejskiego Towarzystwa Naukowego.

Przeprowadzone wykłady