pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska
Anna Boroń-Kaczmarska Polska
  • Katerda i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii - Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

Anna Boroń - Kaczmarska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizację z zakresu chorób zakaźnych i zdrowia publicznego a także specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych i z mikrobiologii lekarskiej.
Zainteresowania naukowe: epidemiologia, klinika oraz leczenie wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C, zakażenia HIV i choroby AIDS. Z badań nad patomechanizmem przewlekłych zakażeń wirusowych brała udział w analizach genetycznych HIV, HCV. Jako członek Polskiej Grupy Ekspertów HCV i HBV aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu corocznych rekomendacji terapeutycznych. Jest członkiem naukowych towarzystw lekarskich w Polsce i o zasięgu światowym.
Obecnie jest przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Autorka i współautorka 300 publikacji oraz opracowań monograficznych i rozdziałów podręczników.

Przeprowadzone wykłady