pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Christoph Correll
Christoph Correll Stany Zjednoczone
  • The Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
  • Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Niemcy

prof. Christoph Correll

Prof. Correll kieruje Kliniką Psychiatrii, Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Berlińskim Szpitalu Klinicznym Charité, Kampus Virchow, w Niemczech. Jest także profesorem psychiatrii na Wydziale Medycznym im. Donalda i Barbary Zuckerów na Uniwersytecie Hofstra/Northwell w stanie Nowy Jork w USA. Ukończył studia medyczne na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim w Niemczech oraz na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Dundee w Szkocji. Posiada specjalizacje w psychiatrii ogólnej oraz psychiatrii dzieci i młodzieży; obie rezydentury odbył w Szpitalu Zucker Hillside w Nowym Jorku. Od 1997 roku pracuje i prowadzi badania w Nowym Jorku. Praca naukowa i kliniczna profesora Corrella koncentruje się na identyfikacji, charakteryzacji i leczeniu młodzieży cierpiącej na poważne choroby psychiczne, w tym zaburzenia psychotyczne i zaburzenia nastroju, i obejmuje wszystkie stadia choroby, od objawów prodromalnych przez pierwsze i kolejne epizody aż po chorobę oporną na leczenie. Profesor zajmuje się również psychofarmakologią, epidemiologią, porównawczymi badaniami skuteczności, metaanalizą, oceną stosunku ryzyka do korzyści dla leków psychotropowych oraz relacjami między zdrowiem fizycznym a psychicznym. Jest autorem lub współautorem ponad 500 artykułów naukowych, w lutym 2019 roku jego indeks H w Web of Science wynosił 69 (Google Scholar: 88). Działa w kilku radach ekspertów wypracowujących uzgodnienia dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych w szeregu zaburzeń psychicznych, jest recenzentem ponad 70 czasopism recenzowanych i członkiem komitetów redakcyjnych 12 czasopism naukowych. Profesor Correll jest głównym badaczem lub członkiem komitetów sterujących w kilku dużych grantach finansowanych z budżetu federalnego. Za swoją pracę otrzymał ponad 40 krajowych i międzynarodowych nagród i stypendiów naukowych. Od 2014 roku, kiedy to ustanowiono ten ranking, zaliczany jest corocznie przez Thomson Reuters/Web of Science do grona „najbardziej wpływowych umysłów naukowych” oraz „1% najczęściej cytowanych naukowców z dziedziny psychiatrii” (https://hcr.clarivate.com).

Ponadto jest notowany w następujących rankingach Expertscape:

1.Pierwsze miejsce wśród światowych ekspertów w dziedzinie leków psychotropowych, w rankingu 124 105 naukowców (03/2019) (http://expertscape.com/ex/psychotropic+drugs)

2.Pierwsze miejsce wśród światowych ekspertów w dziedzinie schizofrenii, w rankingu 67 674 naukowców (03/2019) (http://expertscape.com/ex/schizophrenia)

3.Pierwsze miejsce wśród światowych ekspertów w dziedzinie leków antypsychotycznych, w rankingu 53 178 naukowców (03/2019) (http://expertscape.com/ex/antipsychotics)

Przeprowadzone wykłady