pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Christoph Correll
Christoph Correll Stany Zjednoczone
  • The Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

prof. Christoph Correll

Christoph Correll jest profesorem psychiatrii w The Donald i Barbara Zucker School of Medicine  Hofstra / Northwell, Nowy Jork, USA, a także profesorem i kierownikiem na Wydziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Charité, Berlin, Niemcy. Ukończył studia medyczne na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w Niemczech, Dundee University Medical School w Szkocji. Ma dyplom z psychiatrii ogólnej i psychiatrii dzieci i młodzieży. Oba staże ukończył w szpitalu Hillside Zucker w Nowym Jorku. Jego prace badawcze i kliniczne koncentrują się na identyfikacji, charakteryzacji i leczeniu osób dorosłych i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, w tym objawy prodromalne, pierwszy epizod, wiele epizodów i nawrotowe epizody zaburzeń psychotycznych i nastroju. Profesor Correl skupia się na psychofarmakologii, porównawczej analizie skuteczności i ocenie ryzyka i korzyści leków psychotropowych.Jest autorem lub współautorem ponad 500 artykułów naukowych. Uczestnicył w kilku panelach  konsensusu ekspertów w zakresie stosowania leków przeciwpsychotycznych i jest recenzentem w  ponad 70 czasopismach oraz członkiem rad redakcyjnych w 12 czasopismach naukowych. Prof. Correll jest głównym badaczem lub członkiem komitetu sterującego  kilkoma dużymi grantami finansowanymi przez władze federalne. Za swoje prace otrzymał ponad 40 krajowych i międzynarodowych nagród i stypendiów naukowych. Od 2014 roku, roku powstania tej metryki, jest corocznie wymienany przez Thomson Reuters jako jeden z „najbardziej wpływowych umysłów naukowych” i „najczęściej cytowany naukowiec w dziedzinie psychiatrii”.

Przeprowadzone wykłady