pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Anna Dmoszyńska Polska
  • Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

Prof. dr hab. nauk medycznych Anna Dmoszyńska jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Przez 22 lata ( 1991-2013) Anna Dmoszyńska była kierowniczką Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie pracuje w Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie.
Studia podoktoranckie kontynuowała na Wydziale VII Uniwersytetu Paryskiego, gdzie obroniła pracę dot. metod izolowania i badania funkcji płytek krwi, uzyskując tytuł ”Assistant Etranger de l,Universite Paris VII-eme”. Odbyła również staże zagraniczne w Kopenhadze, Wiedniu, Pradze i Mediolanie. W latach 2003-2011 była wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jest przewodniczącą i zarazem twórczynią Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz członkiem zarządu European Myeloma Network. Była redaktorem bądź współredaktorem kilku książek z hematologii i dwóch książek dotyczących szpiczaka plazmocytowego.
Opublikowała około 700 artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, w tym 235 w recenzowanych czasopismach o znaczącym czynniku wpływu (IF).  Łączny IF opublikowanych prac wynosi 685,013 a liczba cytacji wg Web of Science wynosi 5239 (bez autocytacji), ostatni indeks Hirscha 30. W roku 2012 otrzymała prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Wielokrotnie była liderem cytowań i wśród pracowników UM w Lublinie.
Za osiągnięcia w pracy badawczej 13-krotnie otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia RP. Wypromowała 24 doktorów nauk medycznych a 7 lekarzy z jej zespołu uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w tym dwóch uzyskało tytuł profesora nauk medycznych.
 

Przeprowadzone wykłady