pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
lek. med. Beata Dobracka
Beata Dobracka Polska
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Poradnia Hepatologiczna REX Company SA we Wrocławiu

lek. med. Beata Dobracka

W latach 2002 - 2006. współpraca z Zakładem Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w zakresie badań nad ustaleniem terenów endemicznych występowania Borrelia burgdorferi na Dolnym Śląsku.
Od 2005r. – czynny udział w realizacji terapeutycznych programów zdrowotnych zarówno w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym. Członek Komisji Kwalifikacyjnej dla potrzeb realizacji programów diagnostyczno – terapeutycznych leczenia p/wzw typu B i C – do 2012r w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu, następnie w REX Company S.A.
Członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych; Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.


e-mail : dobrackab@gmail.com
 

Przeprowadzone wykłady