pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. %s%s Michael Doubek
Michael Doubek Czechy
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Brnie

prof. dr hab. n. med. MichaelDoubek

Michael Doubek, MD, Ph.D. jest profesorem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Szpitala Uniwersyteckiego w Brnie. Uzyskał tytuł lekarza na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w 1996r. Tam też ukończył studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora w 2003r. Jest Profesorem Onkologii od 2011r. Posiada specjalizację w zakresie Hematologii i Transfuzjologii, Chorób Wewnętrznych i Genetyki Medycznej. Prof. Doubek jest żywotnie zainteresowany i działa w obszarze ostrych i przewlekłych białaczek, anemii aplastycznej, chorób mieloproliferacyjnych, małopłytkowości immunologicznej, cytometrii przepływowej w hematologii (wykrywanie minimalnej choroby resztkowej w nowotworach limfoidalnych i ostrych białaczkach) NGS i immunofenotypowania w hematoonkologii. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, z czego ponad 100 ukazało się w czasopismach z impact factor. Autor i współautor 7 monografii (3 międzynarodowe) i ponad 50 rozdziałów w podręcznikach medycyny. Jest głównym badaczem lub współbadaczem w wielu grantach, autorem lub koordynatorem wielu badań klinicznych i uczestniczył w ponad 30 próbach faz I-III. Jest członkiem międzynarodowych grup GMALL, EHA, EBMT, EWALL i międzynarodowej grupy badawczej CELL. Od 2018r. kieruje Czech Study Group of Chronic Lymphocytic Leukemia.

Przeprowadzone wykłady