pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr Marek Dudziński
Marek Dudziński Polska
  • Klinika Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie

dr Marek Dudziński

Dr Marek Dudziński pracuje w Klinice Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, pełni obecnie obowiązki jej kierownika.

W 1995 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach  2005 i 2010 uzyskał stopnie specjalisty chorób wewnętrznych i specjalisty hematologa.

Jest autorem i współautorem 20 publikacji w recenzowanych periodykach polskich i zagranicznych.

Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się na biologii i terapii przewlekłej białaczki limfocytowej, innych chłoniaków indolentnych oraz przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych.

Dr Dudziński jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Cytometrii, Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, PALG, Rady Naukowej Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, współpracownikiem programu MasterClass Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Przeprowadzone wykłady