pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr n. med. Dominik Dytfeld
Dominik Dytfeld Polska
  • Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dr n. med. Dominik Dytfeld

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Poznaniu w 2001 roku. W 2007 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2002 roku pracuje w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Jest pionierem stosowania nowoczesnej proteomiki w celu dogłębnego poznania biologii szpiczaka plazmocytowego oraz określenia mechanizmów jego oporności. Bierze udział w licznych projektach klinicznych oceniających skuteczność nowych leków w terapii szpiczaka. Jego badania koncentrują się wokół optymalnego określania czynników rokowniczych oraz indywidualizacji terapii. 
Jest współautorem rozdziałów w podręcznikach oraz publikacji w renomowanych czasopismach takich jak Blood, British Journal of Hematology, Hematologica, Leukemia&Lymphoma. Doświadczenie naukowe zdobył na praktykach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem Andrzeja Jakubowiaka (University of Michigan oraz University of Chicago) oraz Niemczech (Universitaet zu Kiel oraz Universitaet des Saarlandes). Jest aktywnym członkiem Polskiej Grupy Szpiczakowej. 
Jest członkiem założycielem oraz prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Jest cenionym nauczycielem akademickim docenianym przez studentów (wyróżnienie “Amicus Studentium” przyznane przez studentów Wydziału Lekarskiego w 2011 roku) oraz samorząd lekarski (nagroda “Mentor” – przyznana przez Okręgową Izbę Lekarską).

Przeprowadzone wykłady