pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
Robert Flisiak Polska
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Prof. Dr hab. n. med. Robert Flisiak jest kierownikiem departamentu Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W 1990 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: choroby zakaźne (tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania specyficznych antygonów i przeciwciał zakażenia wirusem Hepatitis B oraz wybranych wskaźników odczynowości immunologicznej w połulacjach osób nadużywających alkoholu”). W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: choroby zakaźne (tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Prostanoidy w patogenezie i leczeniu chorób wątroby”). Od 2003 roku jest profesorem nauk medycznych. W ciągu ostatnich lat opublikował ponad 400 publikacji.
Obecnie pełnione funkcje:
Wiceprezes - Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Prezes - Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
Kierownik - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 

Przeprowadzone wykłady