pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
Prof. Robin Foà
Robin Foà Włochy
  • Department of Cellular Biotechnologies and Hematology, Policlinico Umberto I - “Sapienza” University, (Rome, Italy)

prof. Robin Foà

Robin Foà jest profesorem hematologii i Kierownikiem Kliniki Hematologii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Uzyskał tytuł lekarza medycyny w Turynie, we Włoszech, a specjalizował się w pediatrii i hematologii. Pracował w MRC Leukaemia Unit, Royal Postgraduate Medical School i Hammersmith Hospital of London pomiędzy 1976 a 1979r. Pomiędzy 1991 a 1992 przebywał na stażu w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York. Jego głównymi zainteresowaniami są: biologiczna charakterystyka ostrych i przewlekłych chorób limfoproliferacyjnych, rola biologii molekularnej w rozpoznaniu i monitorowaniu nowotworów hematologicznych, rola cytokin w rozrostach limfoidalnych, profilowanie genetyczne, analiza microarray i sekwencjonowanie kolejnej generacji w ostrych i przewlekłych białaczkach a także projektowanie innowacyjnych strategii terapeutycznych nowotworów hematologicznych. Na przestrzeni lat, prof. Foa otrzymał wsparcie z wielu krajowych i międzynarodowych źródeł. Jest członkiem European Leukemia Network i ekspertem krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących naukę. Był przewodniczącym Rady Naukowej 4. Konferencji EHA (European Hematology Association) w Barcelonie w 1999r., członkiem rady EHA do grudnia 2002, oraz członkiem Komitetu ds. Edukacji przy EHA do grudnia 2005r. Był również prezydentem EHA w latach 2009-2011. Aktualnie jest przewodniczącym Komitetu ds. Edukacji w Outreach Unit EHA. Był członkiem Narodowej Komisji Badań nad Zdrowiem przy Ministerstwie Zdrowia Włoch do grudnia 2010. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej GIMEMA ds. przewlekłych chorób limfoproliferacyjnych i członkiem rady Grupy Roboczej ds. ostrych białaczek. Prof. Foa był autorem, współautorem, edytował ponad 550 publikacji naukowych, przeglądowych, książek. Był współredaktorem czasopisma Leukemia and Lymphoma, współredaktorem British Journal of Hematology oraz czasopisma The Hematology Journal. Ponadto do grudnia 2004 był głównym redaktorem The Hematology Journal a także Haematologica – The Hematology Journal od stycznia 2005 do lutego 2008.

Przeprowadzone wykłady