pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. Laurent Garderet
Laurent Garderet Francja
  • Szpital Pitié Salpetriére w Paryżu, Francja.

prof. Laurent Garderet

Dr Laurent Garderet jest francuskim hematologiem pracującym na Oddziale Hematologii Szpitala Pitié Salpetrière w Paryżu, gdzie odbywał studiamedyczne. Ukończył staż podoktorancki w M.D Anderson Cancer Center w Houston. Jego główne zainteresowania skupiają się wokół leczenia i biologii szpiczaka plazmocytowego. Jest członkiem zarządu grupy IFM oraz byłym Przewodniczącym podkomisji Dyskrazji Plazmocytowych EBMT Chronic Malignancies Working Party.

Przeprowadzone wykłady