pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Krzysztof Giannopoulos Polska
  • Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
  • Oddział Hematologiczny w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos zajmuje się badaniami translacyjnymi łącząc badania podstawowe z praktyką kliniczną; w szczególności interesuje się charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Dorowadził do przeprowadzenia pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii peptydowej oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology.
Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI oraz Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH). Jest laureatem grantów START, POWROTY, KOLUMB, FOCUS oraz INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, realizował projekty finansowane przez polskie (MNiSW, NCN) oraz międzynarodowe instytucje badawcze (EU, DFG - German Research Foundation, Else Kröner-Fresenius foundation). Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera.
Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Od 2012 jest Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2014 roku otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe o znaczeniu światowym.

Przeprowadzone wykłady