pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab.  John G.  Gribben
John G. Gribben Wielka Brytania
  • MD, DSc, FRCP, FRCPath, FMedSci Professor of Medical Oncology
  • Barts Cancer Institute Queen Mary, Uniwersytet w Londynie

prof. dr hab. John G. Gribben

Profesor John Gribben ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Glasgow w 1980r. Pracę doktorską prowadził w University College London i Medical Oncology  Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. Pozostawał na stanowisku w Harvard Medical School 17 lat przed powrotem do UK w 2005r. Specjalizuje się w zakresie nowotworów hematologicznych, w tym chłoniakach, białaczkach i przeszczepianiu szpiku oraz immunoterapii w tym CAR-T. Jest Przewodniczącym Hamilton Fairley of Medical Oncology w Barts i London School of Medicine, Queen Mary, University of London. W ramach NHS sprawuje funkcję Honorary Consultant Medical Oncologist Barts i The London NHS Trust. Jest autorem ponad 500 artykułów i rozdziałów w uznanych czasopismach oraz zdobył światowe uznanie za pracę nad badaniami nowych leków i sposobów leczenia nowotworów w tym immunoterapii. Otrzymał grant naukowy z The National Cancer Institute, Cancer Research UK, Wellcome Trust and the Medical Research Council za pionierskie badania w białaczkach i chłoniakach. Sprawował funkcję Prezydenta European Hematology Association (EHA) przez 2 lata a obecnie zasiada w EHA Executive Board. Jest Przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej ds. non-Hodgkin Lymphoma (iwNHL) oraz Współprzewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej ds. komórek CAR-T (iwCART). Był redaktorem czasopisma Blood w latach 2007-2014. Zasiada w Board of Trustees London Clinic.

Przeprowadzone wykłady