pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Janusz Gumprecht Polska
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej. Staże naukowo-szkoleniowe odbył w Sonderborg County Hospital w Danii oraz w Klinice Nefrologii w Heidelbergu. Od 1998 roku pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sekretarz ZG PTD.
Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują patogenezę i genetykę późnych powikłań naczyniowych cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii cukrzycowej oraz patogenezę przewlekłej niewydolności nerek. Autor lub współautor ponad 130 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych zagranicznych i krajowych oraz 150 komunikatów zjazdowych.

Przeprowadzone wykłady